BIO vína

Rodinné BIO vinařství

Rodinné BIO vinařství, hospodařící na 12 ha vinic na Kraví Hoře u Znojma.

Kromě tradičních bílých, růžových a červených vín vyrábí i vína speciální jako vína ledová, vína zrající na kvasnicích a v dubových sudech (Sur lie), vína likérová (Šaler).

Vyhlášeným červeným vínem je rodinné cuvée Gryllus, zrající rok v malých dubových sudech.

Bio vinařství je komplexní pěstební systém:

  • Bio vinaři pracují s biologicky aktivní půdou, která je ideálním stanovištěm pro růst zdravého révového keře.
  • Bio vinaři se vzdávají veškerých průmyslových hnojiv. Nepoužívají žádné přírodě cizí chemicko-syntetické látky, které zatěžují naši půdu a podzemní vody.
  • Bio vinaři se zcela vzdávají syntetických pesticidů – ve službě zdraví pro lidi a přírodu. Důležité prostředky v boji proti houbovým chorobám jsou měďnaté preparáty, přípravky na bázi síry a hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda).
  • Bio vinaři využívají k ochraně proti chorobám a škůdcům podporu užitečných organismů a přirozených obranných mechanismů rostlin. K budování funkčního stabilního ekosystému napomáhají suché zídky, terasy, přirozeně ponechané úkryty. Prostor pro hnízdění ptáků umožňuje integraci a slouží k rozptýlení krajiny.
  • Bio vinaři pracují v meziřadí vinic s kvetoucími, druhově bohatými směsmi bylin. Spolu s udržovaným okolím vinic vytváří nové rozmanité stanoviště pro často ohrožené druhy rostlin a živočichů a umožňují jejich návrat do zemědělské krajiny.

Půda – základ pro zdravou révu

Ve výživě révy má zdravá půda a její úrodnost zásadní význam, protože ekologické vinohradnictví se vzdává průmyslových hnojiv. Obzvlášť důležité jsou miliardy mikroorganismů, které řídí procesy v půdě. Pro ochranu a podporu těchto užitečných organismů je zásadní, kromě ozelenění vinic, vyloučení herbicidů – chemických látek ničících plevele.

Úrodná půda má dobrou půdní strukturu a obsah humusu. Kvalitní půda zabraňuje erozi a zajišťuje dobré hospodaření s vodou.